สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 100% จากกกต.สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการสรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 100 เปอร์เซน จากผู้ที่มาใช้สิทธิจำนวน 65.61 เปอร์เซ็น ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 7 เขต พบว่าส่วนใหญ่คนที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ

ผลการนับคะแนนจากสำนักงานการเลือกตั่งจังหวัดสมุทรปราการ 100 เปอร์เซน จากผู้มีสิทธิ 1,033,530 คน ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 678,112 คน คิดเป็นเปอร์เซน 65.61 เปอร์เซน

เขตเลือกตั้งที่ 1

อันดับ 1 : นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 2 ได้ 34,668 คะแนน

อันดับ 2 : นายชนสิษฏ์ ยอดฉิม พรรคอนาคตใหม่ เบอร์5 ได้ 21,344 คะแนน

อันดับ 3 :น.ส.สุทธิรัตน์ ยังตรง พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 ได้ 21,121 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2

อันดับ 1 : นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 1 ได้ 35,707 คะแนน

อันดับ 2 : นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 ได้ 31,655 คะแนน

อันดับ 3 : น.ส.นิตยา มีศรี พรรคอนาคตใหม่ เบอร์6 ได้ 30,366 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3

อันดับ 1 : นางสาวภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 12 ได้ 29,424 คะแนน

อันดับ 2: น.ส.หนึ่งสตรี ตุ่ยไชย พรรคอนาคตใหม่ เบอร์4 ได้ 23,235 คะแนน

อันดับ 3 : นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย เบอร์13 ได้ 22,703 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4

อันดับ 1:นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 7  ได้ 36,320 คะแนน

อันดับ 2:  นายจาตุรนต์ นกขมิ้น พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 13 ได้ 35,441 คะแนน

อันดับ 3: นายวรชัย เหมะ พรรคเพื่อไทย เบอร์10 ได้ 29,402 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5

อันดับ 1 :นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 7 ได้ 41,745 คะแนน

อันดับ 2: น.ส.สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เบอร์11 ได้ 33,007  คะแนน

อันดับ 3: นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ พรรคอนาคตใหม่ เบอร์13 ได้ 31,430  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6

อันดับ 1: นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 8 ได้ 27,806 คะแนน

อันดับ 2 : นางนฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 3 ได้ 22,349  คะแนน

อันดับ 3 นายวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 7 ได้ 20,177 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7

อันดับ 1:น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์1 ได้ 27,875 คะแนน

อันดับ 2:นางนันทวรรณ ประสพดี พรรคเพื่อไทย เบอร์3 ได้ 27,648 คะแนน

อันดับ 3: นายคณินทร์ อธิศักดิ์ชานนท์ พรรคอนาคตใหม่ เบอร์13 ได้ 19,679 คะแนน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่