ร้อยเอ็ด เพื่อไทยกวาดที่นั่ง 6 เขต ชาติไทยพัฒนา 1

ร้อยเอ็ด เพื่อไทยกวาดที่นั่ง 6 เขต ส่วนชาติไทยพัฒนา 1

การนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.ร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 24. มีนาคม 2562

อนุรักษ์ จุรีมาศ

เขตเลือกตัั้งที่1

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ (พรรคชาติไทยพัฒนา) 38,633 คะแนน นายวราวงษ์ พันธ์ศิลา (เพื่อไทย)18,522 คะแนน นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ (พลังปรัชารัฐ) 14,656 คะแนน

ฉลาด ขามช่วง

เขตเลือกตั้งที่ 2
นายฉลาด ขามช่วง (เพื่อไทย) 48,659 คะแนน นางรัชนี พลซื่อ (พลังประชารัฐ) 21,779 คะแนน นายจำรัส สรสาร (อนาคตใหม่) 12 ,313 คะแนน

นิรมิต สุจารี

เขตเลือกตั้งที่ 3
นายนิรมิต สุจารี (เพื่อไทย) 37,285 คะแนน นายเอกภาพ พลซื่อ (พลังประชารัฐ) 32,489 คะแนน นายภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม(อนาคตใหม่) 12,869 คะแนน

 

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์

เขตเลือกตั้งที่ 4
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ (เพื่อไทย) 49,816 คะแนน นางสาวตวงรัตน์ วงศ์เวไนย (พลังประชารัฐ) 18,340 คะแนน นางสุภาพ ติณรัตน์ (อนาคตใหม่) 12,879 คะแนน

จิราพร สินธุไพร

เขตเลือกตั้งที่ 5
นางสาวจิราพร สินธุไพร (เพื่อไทย)58,774 คะแนน นายทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ (อนาคตใหม่) 11,155 คะแนน นายเฉลิมศักดิ์แสนปรางค์ (พลังประชารัฐ) 9,676 คะแนน

กิตติ สมทรัพย์

เขตเลือกตั้งที่ 6
นายกิตติ สมทรัพย์ (เพื่อไทย) 51,440 คะแนน นายชำนาญ โพธิคลัง (อนาคตใหม่) 13,867 คะแนน นาย อนิวรรต์ วรเชษฐ์ (พลังประชารัฐ ) 13,247 คะแนน

 

ศักดา คงเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 7
นายศักดา คงเพชร (เพื่อไทย) 40,978 คะแนน นายชัชวาล แพทยาไทย (พลังประชารัฐ )15,745 คะแนน นายวรวงษ์มหาพานต์ (อนาคตใหม่) 8,575 คะแนน

นายวันชัย คงเกษม ผวจ.กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ชาวร้อยเอ็ดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 74 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าครั้งที่แล้ว และไม่ยังพบปัญหาการร้องเรียน หรือกระทำผืดใดๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่พากันออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก โดยผลคะแนน เขต 2 -7
พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำ ขณะที่ เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ มีคะแนนนำ ( ทั้งนี้ผลคะแนนที่เผยแพร่ เป็นคะแนนที่ยังไม่เป็นทางการ)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่