สกลนครเปิดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สกลนคร- มทบ.29 ร่วมกับ กศน.จังหวัดสกลนคร เปิดอบรม ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย แก่บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนคนไทย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 29 ม.ค.2561 ที่ห้องประชุมศรีสกลA โรงแรม M.J.เดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  เรื่องการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ “หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค.2561

โดยมีนางสาวประดินันท์  สวีดงศ์ รองเลขาธิการ กศน. นำผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  ครูอาสาสมัครฯ  ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.  สังกัด กศน.สกลนคร จำนวน 116 คน เข้าร่วม ด้าน พล.ต.ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ก็ได้นำกำลังพลหน่วย กอ.รมน. เข้ารับการอบรมอีก 14 นาย

พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำผู้เข้าอบรมถวายคำนับ ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่มีเอกลักษณ์ ประชาชนชาวไทยล้วนมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยตลอดมา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและแผ่นดินไทยให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

สำหรับการอบรมบุคลากรทางการศึกษาในวันนี้ สนับสนุนวิทยากรโดย นายกองตรี ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจและขยายผลการดำเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

เป็นการสร้างครูวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย นำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา กศน. ตลอดจนเยาวชน และประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนต่อไป  โดยจะอบรมในรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ก.พ. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

http://77kaoded.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%842%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่