กกต.ระนอง ติวเข้ม จนท.ตำรวจรับมือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

กกต.ระนอง ติวเข้ม จนท.ตำรวจรับมือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ระนอง-นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่าตนได้รับเชิญจากตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้แก่พนักงานสอบสวน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอบสวนในการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

นายสัญญา กล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้าย วันสุดท้าย และคืนสุดท้ายของการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องจับตามองเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากที่เป็นช่วงที่ผู้สมัครทุกคนจะเร่งหาเสียงในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งอาจจะก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดดยเฉพาะการซื้อสิทธิขายเสียง ทาง กกต.ระนองจึงได้ส่ง จนท.ฝ่ายสืบสวนของ กกต.ระนองลงพื้นที่ประสานการทำงานกับ จนท.ตำรวจ จนท.ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร กกต.ประจำหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเฝ้าติดตามความผิดปกติในการหาเสียงของผู้สมัคร และหัวคะแนน

นายสัญญากล่าวต่อว่ากกต.ระนองได้สรุปข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป จังหวัดระนอง เป็นข้อมูลผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 ก่อนการเพิ่ม-ถอนชื่อ พบมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 135,283 คน แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 203 หน่วยเลือกตั้ง กำหนดเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน ซึ่ง จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดของประเทศเมื่อเทียบในระดับจังหวัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น