หนองคาย รับหีบบัตรเลือกตั้ง สส

หนองคาย -เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย รับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ ย้ำทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้กระจ่าง ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.วันพรุ่งนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 62 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองหนองคาย และ กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยในเขตอำเภอเมืองหนองคาย เข้ารับหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ โดยได้มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติย้ำอีกครั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ถึงการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง การอำนวยการให้กับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้รับความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายการเลือกตั้ง ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้มากที่สุด รวมถึงลดปัญหาบัตรเสียของแต่ละหน่วยเลือกตั้งลงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีน้อยที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละคนได้ตรวจสอบคู่มือ เอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์จำเป็นในหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนจะนำกลับไปเตรียมจัดหน่วยเลือกตั้งที่แต่ละชุมชน หมู่บ้านได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 109 คน จาก 40 พรรคการเมือง แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 36 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครมากที่สุด คือจำนวน 37 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 36 คน ซึ่งจังหวัดหนองคาย มี 9 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3  เขต หน่วยเลือกตั้ง 778 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 171,856  คน.

………………………….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่