จังหวัดระนองปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งฯ

จังหวัดระนองปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งฯ

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงก่อนการจัดการเลือกตั้งฯ โดยมี พ.ต.อ.สมคะเน โพธิ์ศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25, ป้องกันจังหวัดระนอง,เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน,เจ้าหน้าที่มูลนิธิระนองสงเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งฯ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธปืนวัตถุระเบิด อาวุธสงครามผิดกฎหมาย ยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นลักษณะเครือข่าย และผู้ค้ารายสำคัญ ผู้ต้องหาตามหมายจับ รวมทั้งการป้องกันการทะเลาะวิวาท หรือการแข่งขันของหัวคะแนน

ซึ่งในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันสืบสวนหาข่าว ปิดล้อมตรวจค้น สถานที่สุ่มเสี่ยง สถานบริการ ที่อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของสังคม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่