เปิดประวัติหมอหวาน ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.ตรัง เขต1 เบอร์ 1 พรรคคลองไทย

หมอหวาน, ส.ส.ตรังเขต1, พรรคคลองไทย,ตรังเขต 1,เลือกตั้งตรัง,

หมอหวาน ผู้สมัครชิงเก้าอี้ ส.ส.ตรัง เขต1 เบอร์ 1 หมอหวาน หรือ ทันตแพทย์หญิงจิตรเลขา เลอพิพัฒวรพงศ์  ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต1 เบอร์ 1 สังกัดพรรคคลองไทย เธอคือใคร?

หมอหวาน เป็นคนตรังโดยกำเนิด เข้ารับการศึกษาครั้งแรก

– ระดับอนุบาล โรงเรียนวัดอัมพวันวิทยา อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

– ประถมศึกษา ร.ร.วัฒนาศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง

– มัธยมศึกษา ร.ร.บูรณะรำลึก  อ.เมือง จ.ตรัง.

– ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาการบริหารภาครัฐ รัฐฟลอริด้า เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

– เป็นอดีตประธานยุวชนคนรักคลองไทยฝั่งอันดามัน

– อดีตที่ปรึกษากลุ่มสานฝันสุวรรณภูมิ 2

– อดีตที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ.สมุทรปราการ

เหตุผลที่เข้ามาเล่นการเมือง และเลือกสังกัด พรรคคลองไทย

ด้วยเหตุผลว่า เมื่อตอนอายุ 7 ขวบ หมอหวานมักจะชอบพูดคุยกับคุณตาอยู่เป็นประจำ จำได้ว่าเคยได้รับวารสารเกี่ยวกับคลองไทยส่งมาที่บ้าน ด้วยความที่เราเป็นเด็กช่างพูดช่างถาม เลยถามคุณตาว่ามันคืออะไร ตอนนั้นยังเด็กไม่ค่อยเข้าใจมากนัก คุณตาจึงอธิบายให้ฟังว่า เขาจะมาทำท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ใกล้บ้านเรา จะสร้างความเจริญในภาคใต้ ความรู้สึกตอนนั้นคือ ดีใจมาก อยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

เราจะได้ไม่ตกงาน มีงานทำแน่ๆ ความคิดตอนนั้นคือ มีผู้คนมาทำงานที่ท่าเรือนี้เยอะแยะ และจะได้ขายปลาหมึกย่างเพื่อทำอาชีพเสริม ในวันเสาร์-อาทิตย์  หลังจากนั้นโครงการนี้ก็เงียบไป และหมอหวานก็ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ จนจบและกลับมาทำงานในสายอาชีพ

จนได้มีโอกาสรู้จักท่านหัวหน้าพรรค หรือ ท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ ได้นำนโยบายคลองไทย มาพูดคุยกันอีกครั้ง ซึ่งทางนโยบายมีความชัดเจน โดยหลักสำคัญคลองไทยทำประโยชน์ให้ประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน นั่นคือความมั่นคงของเศรษฐกิจ ทำให้คนในประเทศไม่ตกงาน การท่องเที่ยวเฟื่องฟู และนี่คือหลักสำคัญที่ทำให้หมอหวานตัดสินใจเข้าสู่สนามเวทีการเมือง โดยพรรคคลองไทย

ความฝันของหมอหวานในวัยเด็ก  3 อย่างด้วยกัน คือ 1 หมอ  2. อาจารย์หมอ  3. ส.ส.

ซึ่งตอนนี้ 2 ข้อแรกที่กล่าวมาหมอหวานได้ทำสำเร็จแล้ว เหลือข้อสุดท้าย หมอหวานคิดว่าจะตั้งใจทำให้สำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่น ชัดเจนตั้งใจ และด้วยใจของหมอหวานเอง และที่สำคัญหมอหวานอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิด จ.ตรัง โดยใช้สายตาแห่งความรัก ความเมตตาและปรารถนาดี ใช้สติปัญญาที่เรามี ในทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างสูงสุด ขอขอบคุณทุกแรงกำลังใจและแรงสนับสนุนจากครอบครัวและพี่น้องชาวตรังที่มีให้กันเสมอมา หวังว่าพรรคคลองไทย จะครองใจประชาชนทุกท่านนะคะ

หมอหวานได้เฝ้ามองการพัฒนาของจังหวัดตรังบ้านเรา ตลอดระยะเวลาหลายปีถึงเวลาแล้วที่เมืองตรังของเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้า ร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ พัฒนาบ้านเกิดด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมอหวานพร้อม รับใช้พี่น้องชาวตรังบ้านเรา

สำหรับนโยบายการพัฒนายกระดับจังหวัดตรัง

1. แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำทางด้านที่ดิน โดยจัดทำที่ดินทำกินเพื่อประชาชน โดยจัดสรรปันส่วนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และช่วยส่งเสริมอาชีพศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ

2. สร้างเสริมการศึกษา ปรับหลักสูตรการเรียนเพิ่มทักษะ “วิชาชีวิต” ในรั้วโรงเรียน จัดหลักสูตรปรับให้มีการเรียนการสอนลดลง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง

3. โครงการ 3 ส. เสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่ สวัสดิการ สาธารสุข สังคม เพื่อประชาชนให้ประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. สร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยโครงการคลองไทย ประชาชนมีรายรับ ประเทศชาติมีรายได้ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จะมีราคาเพิ่มขึ้น สร้างอาชีพให้ประชาชนในประเทศ การท่องเที่ยงเฟื่องฟู เศรษฐกิจมั่งคั่ง

5. เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี! ทุกโรงพยาบาลรัฐ จัดให้มีระบบการรักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาลของรัฐ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี

6. พลังงานไทย ขายให้คนไทยในราคาที่เป็นธรรม หากโครงการคลองไทยเกิดขึ้น ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรม การผลิตขนาดใหญ่ ลดการนำเข้าพลังจากต่างประเทศ สามารถผลิตพลังงานได้เอง ประหยัดเงินตราในประเทศและมีกำลังส่งออก

7. โครงการ เด็กดี เรียนฟรี จบตรีแน่นอน ส่งเสริมเยาวชนเรียนฟรีจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ลดปัญหาเยาวชนไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากเพียงพอ ที่จะสนับสนุนการทำงานในอนาคต

8. ยกระดับเมืองตรัง ให้เป็นเมือง มรกตแห่งอันดามัน เนื่องจากบ้านมีน้ำตกและทะเลที่สวยงามมากมาย ชูโครงการท่องเที่ยว เกาะสวรรค์เพิ่มเสน่ห์คืนชีพให้เมืองตรังสร้างความโดดเด่นดึงนักท่องเที่ยว

9. สร้างแลนด์มาร์คให้เมืองตรัง ผลักดันการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นิยมกันมาเที่ยวเมืองตรัง ดึงเสน่ห์ของยุคสมัยเก่ามาผสมกับสมัยใหม่ เพิ่มความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดตรัง

10. ดูแล!! ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ์เด็ก สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่งและคนด้อยโอกาส ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียม ลดปัญหาการคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

“พัฒนาบ้านเกิด เลือกเด็กบ้านเรา” ร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ วันอาทิตย์ที่24 มีนาคมนี้ เข้าคูหากาเบอร์ 1 พรรคคลองไทย หมอหวาน ทันตแพทย์หญิงจิตรเลขา เลอพิพัฒวรพงศ์

หมอหวาน…คำนึงถึงทุกอาชีพ รีบพัฒนา ใส่ใจทุกสภาวการณ์ ต้องให้หมอหวานดูแล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่