จอมอึดชายหญิงเอธิโอเปียคว้าชัยชนะการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

ขอนแก่น – จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” ยกมาตรฐานสู่ระดับโลก World Marathon Majors

พิธีเปิดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้

โดยมีจำนวนนักวิ่งรวม 36,993 คน  เป็นประเภทมาราธอน 1,977 คน  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 2,925 คน ประเภทมินิมาราธอน 7,091 คน และประเภทเดินวิ่ง 25,000 คนโดยมีจอมอึด 44 เชื้อชาติ จาก 33 ประเทศทั่วโลก ร่วมลงแข่งขัน

โดยผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน 2018  มีดังนี้

 1.ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ YIHUNE TILAHUN ENYEW ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 02:24:16 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา       วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 2.ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Bize Beyira Negasa ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 02:49:07 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 3.ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Rotich Kenneth kemboi ชาว Kenya ด้วยเวลา 01:04:51 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

4.ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Zewditu Ashenafi Workie ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 01:15:14 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ         พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

5.ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Tefera Gosa Girma ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 00:34:39 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6.ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Birtukan Fetene Shiferaw ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 00:42:08 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และรางวัลสุดพิเศษในปีนี้เฉพาะชาวไทย ได้แก่ คุณธนาทิพย์ ดีฉิม และ คุณปุณยนุช ปรัชญานิพนธ์  ชายและหญิงซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยในประเภทมาราธอน  รับเงินรางวัลพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นเงินคนละ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าสมัครและค่าเดินทางเข้าร่วมการ    แข่งขันโตเกียวมาราธอน

สำหรับการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี กระตุ้นให้เยาวชนสนใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาให้เป็นนิสัย  เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ  ยกมาตรฐานสู่ World Marathon Majors

การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” และ “IAAF” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน  มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก  โดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพ  เพื่อบันทึกสถิติและใช้ในการตัดสิน  

การแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร   ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร   มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร  โดยมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ชายประเภทมาราธอน รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท  และผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 หญิงประเภทมาราธอน รับเงินรางวัล 50,000 บาท  

และรางวัลพิเศษในปีนี้ นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 15 ปี จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท โดยสถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ระยะ 42.195 ก.ม. เป็นการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 ผู้ที่ทำสถิติคือ Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศ Kenya ทำเวลาได้ 02:17:09  

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น