ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 “เลือกตั้ง 62”

ผู้สมัคร ส.ส เพชรบุรี เขต 3

เพชรบุรี – ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 “เลือกตั้ง 62” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะลดบัตรเลือกตั้งเหลือบัตรเดียว โดยเลือกทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment System: MMA) โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน ซึ่งมาจากผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตนั้น ๆ และมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้า กกต.

ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาจากคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับทั้งประเทศหารด้วย 500 ได้เป็นจำนวน ส.ส. ที่พึงมีของพรรคการเมืองนั้น ๆ แล้วนำจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มให้ ส.ส. เขตที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้อยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่า เป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1093446987524055&set=a.118846194984144&type=3&theater )

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อย่าลืมถ้าน้อง ๆ เกิดก่อน วันที่ 23 มี.ค. 2544 เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในคราวนี้  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. ต้องออกไปใช้สิทธิ เลือกคนดีเข้าสภา

ตรวจดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรีเขต 3  อีกครั้งก่อนจะลงคะแนน ใครคือนักการเมืองในดวงใจ อยู่พรรคไหน เบอร์อะไร ตรวจสอบกันได้ที่นี่ สรุปผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 (อ.เขาย้อย อ.บ้านลาด อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.บ้านแหลม (เฉพาะ ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก) จำนวน 27 คน

นายศักดิ์ชัย ปี่แก้ว พลังปวงชนไทย 1  นายภานุมาศ อังกินันทน์ ไทยรักษาชาติ 2  นายนิธิศ พุ่มพวง เสรีรวมไทย 3

นายชัยณรงค์ ปี่แก้ว พลังท้องถิ่นไท 4  นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์ 5  นายจิรวัฒน์ พันธ์เผือก รวมพลังประชาชาติไทย 6

นายสุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ 7   นายอุกฤษ นกกริ่ม เพื่อแผ่นดิน 8

นางสาวอมรรัตน์ สุขเจริญ ชาติไทยพัฒนา 9    นายชัยณาม ว่องไว อนาคตใหม่ 10  นายสนั่น ปัตพี ประชาธรรมไทย 11

ร.ต.ท.โกมล ลบแย้ม ประชานิยม 12   นายบรรพต กำไลแก้ว ภูมิใจไทย 13  นางสุชีลา วิริยะภิญโญชีพ พลเมืองไทย 14

นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข กรีน 15  นางศุลีพร บุศราทิจ ประชาภิวัฒน์ 16

นายสนั่น คมขำ พลังไทยรักชาติ 17  นายโอฬาร บานแย้ม เพื่อชาติ 18

นายศักดิ์ดา ปีดอก รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 19  นายสมศักดิ์ กอใหญ่กลาง ประชาธิปไตยใหม่ 21

นางชญานิศ สุมนฑา ครูไทยเพื่อประชาชน 22  นางสาวเชอรี่ย์ คำสวัสดิ์ ภาคีเครือข่ายไทย23

นายสายันต์ ทรัพย์มา พลังชาติไทย 24  นายสมบัติ พราหมณี พลังไทสร้างชาติ25

นายโพธิแก้ว หอธรรมรัตน์ ประชาไทย 26  นายสมนึก ดีหะสิงห์ แผ่นดินธรรม 27  นายจิณณาวัฒน์ มูลนาม เศรษฐกิจใหม่ 28

*** หมายเหตุ  เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ไม่ประกาศรับสมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 99 จำนวน 1 ราย ได้แก่

นายเอกราช รุ่งไพรัญ หมายเลข 20 พรรคเพื่อนไทย

ทั้งนี้ ศาลฎีกาอาจมีคำสั่งให้ประกาศรับสมัครในภายหลัง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง ของความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนง.กกต.จว. เพชรบุรี

ข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมง

เจาะเกาะติดสนามเลือกตั้ง 62 เพชรบุรี คลิกไลน์ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่