ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 2 “เลือกตั้ง 62”

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 2

เพชรบุรี – ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 2 “เลือกตั้ง 62” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะลดบัตรเลือกตั้งเหลือบัตรเดียว โดยเลือกทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment System: MMA) โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน ซึ่งมาจากผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตนั้น ๆ และมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้า กกต.

ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาจากคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับทั้งประเทศหารด้วย 500 ได้เป็นจำนวน ส.ส. ที่พึงมีของพรรคการเมืองนั้น ๆ แล้วนำจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มให้ สส. เขตที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้อยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่า เป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1093446987524055&set=a.118846194984144&type=3&theater )

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อย่าลืมถ้าน้อง ๆ เกิดก่อน 23 มี.ค. 2544 เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในคราวนี้  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. ต้องออกไปใช้สิทธิ เลือกคนดีเข้าสภา

ตรวจดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรีเขต 2  อีกครั้งก่อนจะลงคะแนน ใครคือนักการเมืองในดวงใจ อยู่พรรคไหน เบอร์อะไร ตรวจสอบกันได้ที่นี่ สรุปผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 (อ.ชะอำ อ.ท่ายาง) จำนวน 25 คน

นายไพฑูร สีสง่า ภูมิใจไทย 1  ร.ต.ท.อภิวัตร เงินดี ประชานิยม 3 นายฎิชยพงษ์ แช่มเทศ รวมใจไทย 4

นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ 5  นายสุขเขตร สุขโข ชาติไทยพัฒนา 6 พ.ต.อ.เสริมส่ง อินทร์ประสิทธิ์ พลเมืองไทย 7

นายสุริยะ จันทร์ทอง พลังปวงชนไทย 8 นางสุธาดา ยอดทองถาวร ประชาธรรมไทย 9

นายกัมพล สุภาแพ่ง ประชาธิปัตย์ 10 นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง อนาคตใหม่ 11 นางสาววรรณพร เกษเดช พลังท้องถิ่นไท 12

นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน เสรีรวมไทย 13 นายประจวบ จันทร์สง่า เพื่อแผ่นดิน 14 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 15

นายชัยโชค บุศราทิจ ประชาภิวัฒน์ 17 นางธนัชพร ศรีฟ้า พลังไทยรักชาติ 18

นายวันชนะ เกิดดีชะเอมน้อย ไทยรักษาชาติ 19 นางสาววริศวรรณ แสงทอง เพื่อชาติ 20

นายปราโมทย์ เพชรศาสตร์ เศรษฐกิจใหม่ 21  นายพลภัทร หอมแม้น ประชาธิปไตยใหม่ 22

นายธนกิตติ์ ทองเพชร พลังไทสร้างชาติ 23  นายพงษ์ประพันธ์ เถื่อนมา ครูไทยเพื่อประชาชน 24

นายจิรพันธุ์ ภิรมย์ธีรโชติ ภาคีเครือข่ายไทย 25  นายอรรถ รอดสวัสดิ์ พลังชาติไทย 26

นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ กรีน 27

***หมายเหตุ  เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ไม่ประกาศรับสมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 99 จำนวน 2 ราย ได้แก่

นายธาวิต พ่อเมือง หมายเลข 2 พรรครวมพลังประชาชาติไทย

นายอาซิม คาร หมายเลข 16 พรรคเพื่อนไทย

ทั้งนี้ ศาลฎีกาอาจมีคำสั่งให้ประกาศรับสมัครในภายหลัง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์)

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนง.กกต.จว. เพชรบุรี

ข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมง 

เจาะเกาะติดสนามเลือกตั้ง 62 เพชรบุรี คลิกไลน์ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่