ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 “เลือกตั้ง 62”

เพชรบุรี – ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี เขต 1 “เลือกตั้ง 62” การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะลดบัตรเลือกตั้งเหลือบัตรเดียว โดยเลือกทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment System: MMA) โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 350 คน ซึ่งมาจากผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในเขตนั้น ๆ และมากกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน ส่วนถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลากต่อหน้า กกต.

ฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมาจากคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับทั้งประเทศหารด้วย 500 ได้เป็นจำนวน สส. ที่พึงมีของพรรคการเมืองนั้น ๆ แล้วนำจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มให้ สส. เขตที่พรรคการเมืองดังกล่าวได้อยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่า เป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1093446987524055&set=a.118846194984144&type=3&theater )

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา อย่าลืม ถ้าน้อง ๆ เกิดก่อน วันที่ 23 มี.ค.2544 เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในคราวนี้  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00น. ต้องออกไปใช้สิทธิ เลือกคนดีเข้าสภา

ตรวจดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรีเขต 1  อีกครั้งก่อนจะลงคะแนน ใครคือนักการเมืองในดวงใจ อยู่พรรคไหน เบอร์อะไร ตรวจสอบกันได้ที่นี่  สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่1   (อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านแหลม ยกเว้น ต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน ต.บางตะบูนออก) จำนวน 22 คน

นายมังกร เจริญผล อนาคตใหม่ 1    นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ ประชาธรรมไทย 2  นายไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ ภูมิใจไทย 3

ร.ต.อ.จงจิตร ราโช ประชานิยม 4   นายสังเวียน โตสุวรรณ์ ไทยรักษาชาติ 5  นายยุทธพล อังกินันทน์ ชาติไทยพัฒนา 6

นางณิชชา พิมพ์สว่าง พลังท้องถิ่นไท 8  นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ 9

นายอรรถพร พลบุตร ประชาธิปัตย์ 10  นางสาวจริน จันทร์ลาด เสรีรวมไทย 11   นายสุเมธ ฉ่ำมะนา รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 12

นายเอื้อน เกิดเล พลังปวงชนไทย 13  นายธนภูมิ แสงแสน กรีน 15   จ.ส.ท.สมเภศ คงสบาย ประชาภิวัฒน์ 16

นายฐาปกรณ์ รอดสวัสดิ์ พลังไทยรักชาติ 17  นายดามพ์ ไตละนันทน์ เพื่อชาติ 18

นางสาวชญาณณัจมดี แก้วชัด ครูไทยเพื่อประชาชน 19   นายแสวง หอมทน ภาคีเครือข่ายไทย 20

นางเบญจวรรณ จันทร์แจ่ม พลังชาติไทย 21 นายสำเริง แมลงทับ พลังไทสร้างชาติ 22

นายพรหมสิทธิ์ สว่างแวว แผ่นดินธรรม 24 นางสาวจิตตานันท์ นันทภักดิ์ เศรษฐกิจใหม่ 25

***หมายเหตุ เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ไม่ประกาศรับสมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 99 จำนวน 3 ราย ได้แก่

นายแถว เนียมกลั่น หมายเลข 7 พรรครวมพลังประชาชาติไทย

นายอามิน คาร หมายเลข 14 พรรคเพื่อนไทย

นางสุภาพ ศรีสวัสดิ์ หมายเลข 23 พรรคพลังสังคม

ทั้งนี้ ศาลฎีกาอาจมีคำสั่งให้ประกาศรับสมัครในภายหลัง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์)

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนง.กกต.จว. เพชรบุรี

ข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมง

เจาะเกาะติดสนามเลือกตั้ง 62 เพชรบุรี คลิกไลน์ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่