กาฬสินธุ์เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 80

พลังมวลชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 3,000 คน ร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ย้ำให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน ชวนเชิญผู้มีสิทธิ์ 100 คนออกมาเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มีนาคม 2562 อย่างพร้อมเพรียง โดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2

เมื่อเวลา 08.09 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (BiG Day) เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้มีใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ออกมามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จำนวน 3,000 คน ร่วมกิจกรรม

นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ กกต.ได้กำหนดเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทาง จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และให้ประชาชน ผู้มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มต้นจากสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 3 กม.

ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ออกมามาใช้สิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ ได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วนทุกกระบวน รวมทั้งจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

“ในการเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น ได้กำชับให้ผู้ร่วมเดินรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์ และบอกต่อไปยังคนในครอบครัว ชุมชน อย่างน้อย 1 คนเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ให้ได้อย่างน้อย 100 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตทางการเมืองไทย ให้เจริญก้าวหน้า มีเสถียรภาพ และได้ผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปเป็นผู้แทนในสภา โดย กกต.กาฬสินธุ์ ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2” นายสุทธิชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีเขตเลือกตั้งจำนวน 5 เขต ผู้สมัคร ส.ส.จำนวน 179 คน จาก 48 พรรคการเมือง เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตจำนวน 581 คน มาใช้สิทธิ 564 คน คิดเป็นร้อยละ 97.07 ส่วนการเลือกตั้งนอกเขตผู้มีสิทธิจำนวน 4,167 คน มาใช้สิทธิ 3,660 คน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ทั้งนี้ในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้ จะมีประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 781,331 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่