กองทัพเรือยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัยในค่ายทหารเรือ พร้อมดูแลก่อนวัยเรียน

กองทัพเรือยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัยในค่ายทหารเรือ พร้อมดูแลก่อนวัยเรียน

พังงา – กองทัพเรือยกระดับศูนย์เด็กปฐมวัยในค่ายทหารเรือ พร้อมดูแลเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน

ที่ทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3  พร้อมด้วย นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และ คณะแม่บ้านตำรวจ ภาค 8 ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน แจกขนม เลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ จำนวน 24 คน เป็นบุตรข้าราชการ จำนวน 12 คน บุตรพลเรือน จำนวน 12 คน  ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องออกไปปฎิบัติงานนอกบ้านประกอบกับยานพาหนะในหน่วยยังน้อยไม่เพียงพอกับการใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่เหมาะสมที่จะส่งไปเรียนนอกบ้านเนื่องจากมีระยะทางไกลและเป็นถิ่นทุรกันดาร

สำหรับประวัติสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทน.16 ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ก่อตั้งขึ้นก่อนเหตุการณ์สึนามิ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดภัยพิบัติสึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ทำให้สถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัย ทร. 16 ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเด็กที่ฝากเลี้ยงเสียชีวิต1คนต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อทำการฟื้นฟูโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเศษจนสามารถเปิดบริการเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2548 มีเด็กฝากเลี้ยงวันแรกจำนวน 13 คน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จราชดำเนินทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์สถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัย ทร.16 โดยมีมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง นอกจากนี้สถานรับเลี้ยงยังได้รับรางวัลดีเด่นที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี และผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยโรคของกรมควบคุมโรคหลายปีซ้อนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และระดับประเทศ การ ซึ่งทางทหารเรือได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติต่อไป

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ กล่าวว่า ขณะนี้ทางผู้บัญชาการฐานทัพเรือ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หรือเด็กปฐมวัย อายุไม่เกิน 4 ขวบ โดยขณะนี้กองทัพเรือได้เปิดศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 17 ศูนย์ทั่วประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่