ประกาศเจตนารมย์ ในการต่อต้านการทุจริต กกต.หนองบัวลำภู จัดโค้งสุดท้าย

หนองบัวลำภู – ประกาศเจตนารมย์ ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดย กกต. จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

ประกาศเจตนารมย์

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของพรรคการเมือง ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชล และผู้แทนองค์กรอกชน กว่า 200 คน เข้าร่วม ในการสัมมนาและประกาศเจตจำนง

ประกาศเจตนารมย์
ทั้งนี้ พ.ต.ท.ระพีพงศ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานว่า เพื่อให้นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนนักการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แสดงความเห็น ในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของพรรคการเมือง พร้อมทั้งให้รับทราบข้อมูล และผลกระทบของนักการเมืองที่ทุจริต ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างไร

ประกาศเจตนารมย์
โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้พร้อมใจกันประกาศเจตจำนงทางการเมือง ต่อหน้า ประธานในพิธี และผู้อำนายการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง และพร้อมยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และพรรคการเมืองจะไม่ดำเนินการ เรียกรับ ไม่ขอ หรือยอมรับทรัพย์สิน ประโยชน์ อื่นใดทั้งในและนอกประเทศ อันมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ทำให้กระทบกระเทือนในการปฏิบัติหน้าที่และขัดต่อศิลธรรมอันดีของประชาชน ในส่วนของ จ.หนองบัวลำภู มี ส.ส. ได้ 3 คน ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณสี่แสนคน

ประกาศเจตนารมย์

ประกาศเจตนารมย์

ประกาศเจตนารมย์

ข่าว // ปชส.หนองบัวลำภู

สแกนบาร์โค้ด สมัครสมาชิก Line รับข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองบัวลำภู กดอ่านที่นี่