พาณิชย์พังงาดึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น และSMEs เข้าสู่ภาคธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาด

พังงา-พาณิชย์ดึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น และSMEs เข้าสู่ภาคธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพสู่สากล

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ สถานบริการ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน SMEs ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ ห้องอันดามัน The Leaf on The Sand Resort อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และผู้ร่วมเจรจาธุรกิจ เข้าร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในจังหวัด เพิ่มรายได้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ โดยได้นำบูธผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพังงา จำนวน 30 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมเชิญผู้ซื้อ (Buyer) จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม ร้านขายของฝากกว่า 30 ราย เข้าชม

สำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ สถานบริการ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน SMEs เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา หอการค้าจังหวัด กลุ่ม Biz Club สภาเกษตรจังหวัด ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัด และที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ จัดอบรมสัมมนาด้านการบริหาร การตลาด การจัดทำแบรนด์ และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้ดำเนินการสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นจุดแข็งของจังหวัด

ประกอบกับจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีจำนวนมาก ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการดีที่ให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับสินค้าของตนเองสู่สากล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น