รมช.มหาดไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 ใน “วันท้องถิ่นไทย” สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” 18 มีนาคม ครบรอบ 114 ปี “สุขาภิบาลท่าฉลอม”

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 18 มี.ค. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

 

รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ครั้นเมื่อ ร.ศ. 123 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้นผ่านมา ณ ตำบลท่าฉลอมครั้งหนึ่ง และตำบลมหาชัยอีกครั้งหนึ่ง ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของตำบลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่น ๆ ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ

จึงทรงตัดสินพระทัย ประกาศจัดตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งผลจากการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่สมุหเทศาภิบาลหลายแห่งขอนำไปใช้ในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 114 ปี

 

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 114 รูป บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม กิจกรรมขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน จ.สมุทรสาคร นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร และชาวชุมชนท่าฉลอม จำนวน 29 ขบวน จากวัดแหลมสุวรรณาราม ผ่านไปตาม ถ.ถวาย ไปยังลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

 

นอกจากนี้ มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลนครสมุทรสาคร การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” นิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่น (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิทรรศการสิ่งแวดล้อมและนั่งเรือชมป่าชายเลน ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก บริการรถสามล้อรับ-ส่งประชาชนเข้าชมงาน บริการรถรางนั่งชมรอบเมืองท่าฉลอมพร้อมมัคคุเทศก์บรรยาย การแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ การแสดงรถยนต์โบราณ โดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียม และในช่วงเย็นมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่