หนองคาย น้ำในลำห้วยเหลือน้อย แจกน้ำช่วยภัยแล้ง

หนองคาย –       อบต.นางิ้ว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวัน หลังลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านเริ่มแห้ง ประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านในพื้นที่สูง เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค มาเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดหนองคาย เริ่มส่อแววขึ้นแล้ว โดยเฉพาะในเขตหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ตามภูสูงในเขตตำบลนางิ้ว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย ขณะนี้น้ำในลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งลำห้วยฮวย ลำห้วยอืม และลำห้วยพร้าว เริ่มแห้งขอด ส่งผลให้ประชาชนเริ่มขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค อบต.นางิ้ว ต้องนำรถบรรทุกน้ำจำนวน 8,000 ลิตร จากประปาหมู่บ้านบ้านเทากลาง หมู่ 4 มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว จากเดิมที่ออกแจกจ่ายเป็นบางวัน แต่ในช่วงนี้ต้องออกแจกจ่ายทั้งวัน ๆ ละ 4 เที่ยว เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ที่มีพื้นที่อยู่บนภูสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ อีก 8 หมู่บ้าน คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนในปีนี้จะมีเป็นจำนวนมาก.

………………………………

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น