ส.ส.ในดวงใจเยาวชนระนองต้องดีและซื่อสัตย์

ส.ส.ในดวงใจเยาวชนระนองต้องดีและซื่อสัตย์

ระนอง- ดช.ธีรพัฒน์ เพชรหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดวัดอุปนันทาราม จ.ระนอง ทำหน้าที่ลูกเสือ กกต. ประจำเขตการเลือกตั้งเขต 1 จ.ระนอง และ ดช.พิพัฒน์พงษ์ ทินสุข กล่าวว่าการเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อสังคมไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ สำหรับความคิดเห็นของตนคิดว่า ส.ส.ต้องเป็นคนดี เพราะต้องรับผิดชอบประเทศ ดูแลประชาชน หากเป็นคนไม่ดีผลประโยชน์อาจจะไม่ถึงประชาชนแต่จะตกแก่กลุ่มพรรคพวกเพื่อนพ้อง ส.ส.คนนั้นแทน ซึ่งตนจะกลับไปบอกพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวว่าให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.2562 นี้และให้เลือกคนดีเป็นตัวแทนของชาวระนอง

ดญ.อภิญญา สุขสวัสดิ์ ลูกเสือ กกต.ระนอง กล่าวว่าแม้ว่าตนเองจะยังไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่ 24 มี.ค.2562 นี้แต่ก็จะเชิญชวนพ่อ แม่และญาติให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ครบทุกคน โดย ส.ส.ในดวงใจของตนที่คิดไว้คือจะต้องเป็นคดีดี มีความซื่อสัตย์ และตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน

ดญ.สุภิญญา พันชั่ง ลูกเสือ กกต.ระนอง กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มาทำหน้าที่มีส่วนร่วมเป็น จนท.เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตนมองว่าประชาชนมีความตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นเพราะตระหนักในสิทธิหน้าที่ และต้องการตัวแทน ส.ส.ที่เป็นคนดีจริงๆ เข้าไปทำงาน โดยในปัจจุบันนี้ตนมองว่าประชาธิปไตยของไทยมีความก้าวหน้าตามลำดับเพราะทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งต่อไปก็อยู่ที่ประชาชนหากตื่นตัว รับผิดชอบ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เลือกตัวแทนที่ดีจริงเข้าเป็นผู้แทน ส.ส. การพัฒนาประเทศหรือจังหวัดก็เจริญอย่างแน่นอน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่