ดึงเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมแก้ปัญหายากจน คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ดึงเหล่ากาชาดร่วมโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสภากาชาดไทยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 7 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอเป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร ภารกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัดประกอบด้วย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาหรืออวัยวะ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้ปฏิบัติภารกิจให้สภากาชาดไทยด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ สภากาชาดไทยจึงมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้มีศักยภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับภารกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัดที่ต้องบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ การบริจาคโลหิต ดวงตาหรืออวัยวะ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ขณะนี้ทางจังหวัดยังได้หารือกับเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนอกจากจะปฏิบัติภารกิจหลักแล้ว ทางเหล่ากาชาดจะต้องมีการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ประกอบการให้ได้รับความดูแล ซึ่งเปรียบเสมือนการให้เบ็ดตกปลา เพื่อไปตกปลาหากินเองตลอดชีวิต ไม่ใช่เป็นการให้ปลาแล้วนำไปกินมื้อเดียวก็หมด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความยากจนจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกคน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น