เตรียม “สระแก้ว-สระขวัญ”เมืองศรีเทพ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพชรบูรณ์-เตรียม “สระแก้ว-สระขวัญ”เมืองศรีเทพ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 14 มีนาคม นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า จังหวัดเพชรบูรณ์จะทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณสระแก้ว-สระขวัญในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในวันที่ 6 เมษายนที่จะถึงนี้ จากนั้นจะอัญเชิญเข้าพิธีเสกน้ำที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงในวันที่ 8 เมษายนนี้ ก่อนจะอัญเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีพุทธาภิเษก โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยที่สระแก้ว-สระขวัญ พร้อมระดมจิตอาสาไปช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบๆอีกด้วย

นายสืบศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสระแก้ว-สระขวัญ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้น้ำในสระแห่งนี้ประกอบพิธีสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีพิธีสำคัญรวม 4 ครั้ง ได้แก่ เมื่อครั้งเสด็จเสวยราชสมบัติขึ้นครองราชย์ 5 พฤษภาคม 2489, ครั้งครบรอบวันพระราชสมภพ 60 พรรษา (5 ธันวาคม 2530), ครั้งครบรอบวันพระราชสมภพ 72 พรรษา (5 ธันวาคม 2542) และเมื่อครั้งครบรอบวันพระราชสมภพ 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) ฉะนั้นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว-สระขวัญ จึงเป็นสระน้ำมงคลคู่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวแจ้งว่า สำหรับ”สระแก้ว”ตั้งอยู่นอกเมืองทางทิศเหนือห่างจากเขตเมืองนอก ของเมืองโบราณศรีเทพประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นสระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 137 เมตร ยาว 157 เมตร ถือเป็นสระน้ำสำคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม จากการขุดลอกในปี พ.ศ.2555 พบบันไดศิลาแลง ทางลงสระทั้งสี่ด้านและพบโบราณวัตถุหลายประการ เช่น ชิ้นส่วนจารึกอักษรปัลลวะ, แท่นหินบด, เศษเครื่องถ้วยจีน, เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเนื้อดิน เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นสระน้ำสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีต

ส่วน”สระขวัญ”ตั้งอยู่เกือบกลางเมืองศรีเทพค่อนไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสระขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 150 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ขอบสระเป็นคันดิน สูงประมาณ 2 เมตร เหนือระดับผิวดิน มีช่องทางระบายน้ำจากด้านนอกเข้าสู่สระทางด้านทิศตะวันออก สระแห่งนี้ เป็นแหล่งสำคัญที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ส่วนเมืองนอกของชาวเมืองศรีเทพในอดีต และด้วยความเชื่ออันเป็นมงคล จึงได้ใช้น้ำในสระนี้ประกอบพิธีสำคัญมาแต่ครั้งในอดีตเช่นกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่