กกต.จับมือสื่อมวลชนรายงานผลเลือกตั้ง พร้อมเปิดแอป Rapid Report

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จับมือ สพร.-สื่อมวลชนรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการผ่านแอป Rapid Report

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เปิดเผยถึงความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อย่างไม่เป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า กกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) ในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชั่น Rapid Report เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว

สำหรับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว กกต. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตามและแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันที เพื่อให้การเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัครเป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด และรายภาค โดยแสดงผลการนับคะแนน ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการแบบ Real Time แต่จะแสดงไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจากการออกเสียงคะแนนนับแต่เวลา 8.00-17.00 น. คาดว่าจะสามารถทราบผลนับคะแนนได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอบรมวิทยากรที่จะทำหน้าที่ในการอบรม กปน. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานแอปพลิคชั่นดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการกรณีบางหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ไกลอาจจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต ได้มอบหมายให้อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตที่รับผิดชอบระดับอำเภอดำเนินการรายงานแทน

เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมทั้งความหนาแน่นของผู้ใช้งานเมื่อมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมๆกัน ได้เตรียมเซิฟเวอร์ รองรับไว้แล้วอย่างพอเพียง จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งเพราะได้จัดให้มีการทดสอบระบบพร้อมกันก่อนการใช้งานด้วยเเล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่