“อีสานโพล” พบคนอิสานเทใจให้พรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่

เลือกตั้ง62

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง พบคนอิสานยังเหนียวแน่นกับพรรคเพื่อไทย ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ตามมาเป็นอันดับสอง และอยากเห็นคุณหญิงสุดารัตน์ และ นายธนาธร เป็นนายกรัฐมนตรี

 

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง    “คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป  จำนวน 1,093 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

พบว่า ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้  กลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ และบุคคลที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่า ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 45.4 ต้องการเห็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 31.1 และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 14.3)  รองลงมาคือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 24.9 ตามมาด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 11.9 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.0 นายอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 4.3 พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้อยละ 2.5 และ อื่นๆ ร้อยละ 4.2

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่า พรรคใดมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่โดนใจและมีโอกาสทำเป็นจริงได้มากที่สุด พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 44.6 พรรคเพื่อไทย รองลงมาพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 23.7 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 10.1 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.2 ไม่มีหรือไม่ทราบ ร้อยละ 4.4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.1 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 3.0 พรรคชาติพัฒนา พรรคเพื่อชาติ ร้อยละ 1.0 และพรรคอื่นๆ ร้อยละ 1.8

เมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกตั้ง ต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรมากที่สุดพบว่า เกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.6  ต้องการให้พรรคเพื่อไทยคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 24.4 พรรคอนาคตใหม่ ตามมาด้วย ร้อยละ 7.9 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 6.4 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 4.6 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.0 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 1.5 พรรคชาติพัฒนา ร้อยละ 1.4 พรรคเพื่อชาติ  และร้อยละ 1.9 พรรคอื่นๆ

สุดท้ายเมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกตั้ง ว่าต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มากที่สุดพบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 39.2  ต้องการให้พรรคอนาคตใหม่คุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รองลงมา รองลงมาร้อยละ 32.3 พรรคเพื่อไทย ตามมาด้วย ร้อยละ 8.8 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 7.0 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 4.5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.2 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 2.1 พรรคเพื่อชาติ ร้อยละ 1.4 พรรคชาติพัฒนา และร้อยละ 2.3 พรรคอื่นๆ

สำหรับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์  99%  และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% ประกอบด้วย

เพศหญิง ร้อยละ 51.1 เพศชาย ร้อยละ 48.9

ด้านอายุ ช่วงอายุ 18-25ปี ร้อยละ 10.2 อายุ 26-30  ปี ร้อยละ 11.0  อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 20.1 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.7 อายุ 51-60 ปี  ร้อยละ 22.5 และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.6

ระดับการศึกษา  ระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 35.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 15.8  ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 6.3 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.3  และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 3.9

ด้านอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.2 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.6 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 11.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.2 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 7.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.9 และอื่นๆ ร้อยละ 1.3

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 17.4  รายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 38.3 รายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 15.9 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.9  รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 13.3 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่