ชื่นชมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาระนองร่วมรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง

ชื่นชมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาระนองร่วมรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง

ระนอง-นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่ากกต.ระนองขอชมเชยโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระนองหลายโรงเรียนที่สร้างความเข้าใจเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็กเล็กและเด็กโตที่มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ และการเลือกตั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนที่ถือเป็นอนาคตของชาติในอนาคต โดยล่าสุดต้องขอชื่นชมผู้อำนวยการ คุณครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎรพัฒนา ต.บางนอน อ.เมืองระนอง ที่นำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ออกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาในพื้นที่รอบๆ โรงเรียนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. แม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในซอยเล็กๆ แต่มีความรับผิดชอบต่อสังคมน่าชื่นชม
นายสัญญากล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป จังหวัดระนอง ทาง กกต.ได้สรุปข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 ก่อนการเพิ่ม-ถอนชื่อ พบมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 135,283 คน แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 203 หน่วยเลือกตั้ง กำหนดเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 1 คน โดยจำนวนผู้มีสิทธิแยกตามแต่ละอำเภอมีรายละเอียดดังนี้ อ.เมืองระนอง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 87 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,142 คน แยกเป็นชาย 30,896 คน หญิง 31,246 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น