ผู้ว่านนทบุรีตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก”ครั้งที่ 11

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11  ขณะเดียวกันทางคณะเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรยังเข้ามาดูงานการจัดกิจกรรมนี้ด้วย

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 11 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ มีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการใช้งาน “ถังหมัก รักษ์โลก” ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่จัดกิจกรรมดังกล่าว


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี บรรยายพิเศษ สรุปได้ว่า “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาคราชการก็ได้ดำเนินการคัดแยกขยะเช่นเดียวกับที่ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนดำเนินการ โดยจะสมมติให้แต่ละส่วนราชการ สำนักงานเป็นเสมือนหนึ่งหมู่บ้าน ให้เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะภายในสำนักงานแล้วนำมาขาย อันจะเป็นผลโดยตรงที่ทำให้สำนักงานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น นอกจากนั้น ได้เชิญชวนให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสำนักงานขยายผลนำไปดำเนินการต่อที่บ้านด้วย ทั้งนี้ หากทุกสำนักงาน/ทุกครัวเรือนได้ดำเนินการคัดแยกขยะอย่างจริงจังแล้ว ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมที่จังหวัดนนทบุรีจะเป็นจังหวัดสะอาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น