ชลประทานมุกดาหารสร้างฝายห้วยตูบ แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

มุกดาหาร -โครงการฝายห้วยตูบ บ้านแก่นเต่า ตำบลโพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ไว้สำหรับใช้ในการทำการเกษตร อุปโภค บริโภคของราษฎรบ้านแก่นเต่า และหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณ 130 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 350 คน มี พื้นที่การเกษตร ประมาณ 650 ไร่ 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายไพรัด สมพานเพียง ผู้ใหญ่บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เล่าว่า ลำน้ำห้วยตูบจะมีน้ำไหลตลอดปี โดยน้ำจากลำห้วยจะไหลลงไปยังห้วยมุกและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ชาวบ้านแก่นเต่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในการทำการเกษตร อุปโภค บริโภคได้ จึงได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านร้องขอไปยังเทศบาลฯ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือก่อสร้างฝายห้วยตูบ เพื่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร อุปโภคและบริโภค

ด้านนาย วรพล ฉวีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จที่ใช้ได้เลยคือ การแก้ปัญหาภัยแล้งกับราษฎรบ้านแก่นเต่า และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันน้ำเพื่อการเกษตรอันดับแรกไม่ขาดแคลน สองใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ในการเกษตร และอุปโภคและบริโภคได้

โครงการฝายห้วยตูบ บ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ภายใต้การรับผิดชอบของโครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคและบริโภค ของราษฎรบ้านแก่นเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียง เนื่องจากลำน้ำห้วยตูบเป็นลำห้วยขนาดเล็ก กว้างประมาณ 10-12 เมตร ลึกประมาณ 22.50 เมตร ซึ่งเป็นที่ราบสูง มีความเหมาะสมที่จะก่อเป็นฝายห้วยตูบ จังหวัดมุกดาหารจึงเสนอโครงการความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากน้ำในลำน้ำห้วยตูบได้ โดยได้รับงบประมาณจำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยตูบ และขุดลอกลำน้ำห้วยตูบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภค บริโภคของราษฎรบ้านแก่นเต่า และหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณ 130 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 350 คน นอกจากนี้ยังเป็นน้ำต้นทุนสำหรับการทำการเกษตรของราษฎรบริเวณสองฝั่งห้วยตูบ ซึ่งมีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 650 ไร่ ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฝายห้วยตูบแห่งนี้อีกด้วย..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น