ชลประทานขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวต่อเนื่อง หวั่นขาดแคลนน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อสงวนน้ำให้กิจกรรมอื่นๆ และเตรียมแปลงในช่วงฤดูฝนหน้า

สำนักงานชลประทานที่ 12 เร่งทำการประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยติดประกาศที่บริเวณสำนักงาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ หากเก็บเกี่ยวแล้วขอให้ “งดการเพาะปลูกต่อเนื่อง” แล้วจะหยุดส่งน้ำทันทีเพื่อสงวนน้ำให้กิจกรรมอื่นๆ และเตรียมแปลงในช่วงฤดูฝนหน้า ขณะที่สถานการณ์น้ำในวันนี้  เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือ + 15.56 ม.รทก. ระดับท้าย +5.64 ม.รทก. ระบายน้ำในอัตรา 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า การเพาะปลูกพืชในพื้นที่ขณะนี้ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 1 ล้านไร่เศษ โดยการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/ 2562 แผนการเพาะปลูก 1,568,507 ไร่ ผล 1,513,151 ไร่ คิดเป็น 96.47% ต่อแผนการเพาะปลูก ซึ่งไม่เกินแผนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว 182,864 ไร่ คิดเป็น 12.08% ต่อผลการเพาะปลูก สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12 มีจำนวน 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 5 โครงการชลประทานจังหวัด (ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี) โดยได้กำหนดการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูก 2 ช่วง คือ ช่วงนาปี และนาปรัง หรือช่วงฤดูแล้ง เฉลี่ยแล้วทำนาปีละ 2 ครั้ง แต่บางรายอาจมีการทำนาปรังต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แต่ขณะนี้ทางชลประทานได้เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา “ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง” หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสงวนน้ำให้กิจกรรมอื่นๆ (อุปโภคบริโภค น้ำประปา และใช้เพื่อระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม) และเตรียมแปลงในช่วงฤดูฝนหน้า ทั้งนี้ จะเริ่มทยอยหยุดการส่งน้ำในแต่ละสายคลอง ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น