ระนองประกาศเขตควบคุมไฟป่ารับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

ระนองประกาศเขตควบคุมไฟป่ารับมือไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

ระนอง-จังหวัดระนองออกประกาศให้หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 5 อำเภอเป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายช่วงหน้าแล้ง
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าด้วยปรากฏว่าในฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้าและวัชพืช ในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดเกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า โดยคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบถึงในปีนี้ด้วย ซึ่งไฟป่าทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลัง จนท.เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว อีกทั้งราษฏรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจึงกำหนดให้หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยง เป็นเขตควบคุมไฟป่า และกำหนดมาตรการการปฏิบัติการป้องกันไฟป่าดังนี้ ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่าให้งดเว้นการจุดไฟโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อื่นๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่าจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าป่าในเขตควบคุมไฟป่า ราษฏรต้องให้ความร่วมมือกับ จนท.ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางการร้องขอ

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 มาตร 16(1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในเขตควบคุมไฟป่า ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องคอยสอดส่องดูแลให้ประชาชนในการปกครองได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น