ยุติธรรมและนิติการพร้อมคณะมอบเงินค่าจ้างทนายความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีทางแพ่ง

นางสาวกันฑ์จนา คิดนุนาม หัวหน้ากลุ่ม อำนวยความยุติธรรมและนิติการพร้อมคณะ มอบเงินค่าจ้างทนายความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีทางแพ่งในศาลชั้นต้น

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวกันฑ์จนา คิดนุนาม หัวหน้ากลุ่ม อำนวยความยุติธรรมและนิติการพร้อมคณะ มอบเงินกองทุนยุติธรรม (ค่าจ้างทนายความ) ช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีทางแพ่งในศาลชั้นต้น จำนวน 11,800 บาท เพื่อดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหาย กับคู่กรณี ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จากคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 อันเป็นการ ช่วยเหลือประชาชน/อำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น