‘บวชป่าต้นน้ำ’สืบชะตาแหล่งเตาเผา‘เวียงกาหลง…’

เชียงราย-รักษาผืนป่าธรรมชาติ อยู่คู่แหล่งเตาเผาโบราณ‘เวียงกาหลง’คุณภาพดี อายุเก่าแก่หลายร้อยปี  ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้ ดิน-น้ำ ลุ่มแม่เฮียว ให้คนอยู่กับป่าธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (5  มี.ค.62) นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมด้วย น.ส.เกธราดา จันทะมธารี  ประธานองค์กรพิทักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำแม่ลาว นำกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและโบราณคดีชุมชนลุ่มน้ำแม่เฮียว  อพ.สธ.เทศบาลเวียงกาหลง  ร่วมกับชาวบ้านกว่า 200  คน จัดกิจกรรมบวชป่าต้นน้ำลุ่มแม่เฮียว เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  บ.ทุ่งม่านเหนือ –บ.ทุ่งม่าน –บ.ดง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้ดิน-น้ำ  ให้คนอยู่กับป่าธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากนั้นได้ทำพิธีสืบชะตาแหล่ง”เตาเผาเวียงกาหลง”โบราณวัตถุ อายุกว่า 500-700 ปี  ที่ถูกขุดพบเมื่อปี 2520 เพื่ออนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง   เริ่มผลิตตั้งแต่สมัยล้านนา  พุทธศวรรษที่ 19 เป็น

เครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดี  จากพื้นที่เป็นภูเขาไฟมาก่อน จึงมีแร่ธาตุสะสมในเนื้อดินมาก  ประกอบกับเทคนิควิทยาการคิดค้นในการเผาของคนเวียงกางหลง  ทำให้ปั้นได้เนื้อบางคงทน   มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแสดงถึงคติความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนา  และแหล่งเตาเผาเวียงกาหลงที่ขุดค้นพบ  เคยมีการตั้งเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลาว มานานกว่าหลายร้อยปี สืบทอดมาถึงปัจจุบัน..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น