กิจกรรม “จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ” นศ.ม.ราชภัฎยะลา

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจุดพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา

วันนี้ (24ม.ค.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Talk show ในหัวข้อ Inspiration จุดพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้โครงการเวทีวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาหมัดอีสมาแอล แวสอเหาะ (ครูพี่บังแอล) วิทยากรจุดพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในวันนี้ ซึ่งมี ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นายนัซรูดีน ลิดอง นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

นายบิสมี ลาเต๊ะ ตัวแทนผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจุดพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้โครงการเวทีวิชาการ เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น จากการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้ ซึ่งในการศึกษาหาความรู้นั้น แน่นอนจะต้องพบเจอกับปัญหาที่เข้ามาเพื่อทำลายความมั่นใจในการดำเนินหาความรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองได้วางไว้ และในการหาความรู้สำหรับนักศึกษาบางคนยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จึงได้จัดกิจกรรมจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการศึกษา รวมถึงให้มีเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน และเกิดความภูมิใจในตนเอง อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น