ครม. ผ่านร่างนโยบายให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาเชิงพาณิชย์

ครม. เห็นชอบนโยบาย อนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย แต่ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกฏหมายไทย และต้องมีสำนักงานที่ตั้งในประเทศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล มีมติเห็นชอบร่างนโยบายอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศไทย ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE เสนอ โดยต้องให้ผู้ให้บริการอยู่ภายใต้กรอบกฏหมายของประเทศไทยที่กำหนดไว้ ได้แก่ การดำเนินการตามภารกิจของพระราชวงศ์ , ภารกิจเกี่ยวกับภัยพิบัติแหล่งชาติ ความมั่นคง , สาธารณะสุขและการศึกษา , ถ่ายทอดกิจกรรมสำคัญของชาติหรือระหว่างประเทศ , ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯจะเป็นผู้กำหนดกรอบเงือนไขดต่างๆอีกครั้งหนึ่ง เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด , พื้นที่การให้บริการ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมีการเห็นชอบ ผ่านร่างกฏหมายดังกล่าวแล้ว ร่างดังกล่าวจะให้ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ส่วนหนึ่งของการพิจารณาในวันนี้คือเห็นชอบให้ต่างชาติสามารถให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยได้ แต่จะต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกฏหมายของไทย โดยจะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคลและจัดตั้งสถานประกอบการในประเทศไทย รวมถึงต้องมีคนไทยถือหุ้นอยู่ภายในบริษัท ตาม พรบ. กิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปี 2551 และต้องปฏิบัติตามกฏหมายการห้ามการครอบงำกินการโดยคนต่างชาติ (Nominee) ซึ่งผู้ให้บริการมีสิทธิ์ถูกระงับการเผยแพร่เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีความปลอดภัยมีการถามเรื่องนี้นในที่ประชุมหรือไม่ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่มีการซักถามในรายละเอียด แต่ในการประชุมให้มีการเน้นย้ำว่า ต่างชาติต้องปฏิบัติตามกรอบกฏหมายไทย และนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อห่วงใยด้านความมั่นคงอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น