“บุญลือ” คว้ารางวัลดีเด่น “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี” ศิษย์เก่ามหิดล

“บุญลือ” ศิษย์เก่ามหิดล รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น “โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทาน 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานที่เป็นประจักษ์ด้านคุณความดี เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติและเป็นต้นแบบของศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(วันที่ 2 มีนาคม 2562) ที่ผ่านมาเร็วๆนี้ ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบ รางวัลโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทาน 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานศืนสู่เหย้า เรามหิดล MU Blue Night ครั้งที่ 6

การมอบรางวัลครั้งนี้มีจำนวน 50 คน จากการคัดเลือดศิษย์ที่มีเป็นแสนๆคนทั้งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่มีผลงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลงานที่เป็นประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยมหิดลหรือชุมชน หรือจังหวัด ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานให้เป็นที่รับทราบของสังคมและเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรายชื่อนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการได้คัดเลือกตามเณฑ์และได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในปีนี้นอกจากจะเป็นนักวิชาการ นายแพทย์ บุคลากรคนสำคัญของชาติแล้ว ในสายการเมืองซึ่งเป็นบุคลากรผู้เสียสละยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาทิ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข , ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีต รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น