ภาคีเครือข่ายจับมือประท้วงคำสั่งปลดรองอธิการฯ ราชมงคลขอนแก่น

มทร.ขอนแก่น

เตรียมร่างจดหมายเปิดผนึกทวงถามการยกฐานะ มทร.ขอนแก่นออกจากโคราชขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย พร้อมขอให้ทบทวนคำสั่งปลดรองอธิการบดี หวั่นกระทบแผนพัฒนาระบบรางของเมือง

วันนี้เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE  ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า มทร.ขอนแก่น ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น  นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น  นายสิทธิกุล ภูคำวงษ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น  นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด  นายจักรกฤษณ์ ศิริพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น   นางอนัญพร พูลนิติพร ประธาน สสวท.จ.ขอนแก่น และ นายไตรรัตน์ ประยูรคำ นายกสมาคมศิษย์เก่า เทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

ร่วมกันแถลงข่าวสนับสนุนการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 2 ปี อีกทั้งยังมีการปลดรองอธิการบดีฯ ประจำวิทยาเขตขอนแก่นโดยไม่เป็นธรรมและแต่งตั้งให้รองอธิการบดีฯ คนใหม่มาทำหน้าที่แทน (Live ภาคีเครือข่ายขอนแก่นเรียกร้องสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน กรณีปลดรองอธิการบดี มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ผศ.วิชยุทธ จันทะรี)

นายทรงศักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาเขตขอนแก่น และแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รวมถึงกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชาวขอนแก่นต่อเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก  ขณะที่ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฯ คนปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อความร่วมมือกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค เอกชนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เดินไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 4.0 และ 5.0 ต่อไป

ด้านสมาคมศิษย์เก่าเทคโน ไทย-เยอรมัน ร่วมกับผู้แทนบุคลากรของ มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น และผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันที่จะให้มีการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด  กล่าวว่า การเปลี่ยนรองอธิการบดีที่ขอนแก่นท่านนี้เปรียบเหมือนการเปลี่ยนม้ากลางศึก  เพราะหากกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคือการรบ  ภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยกำลังร่วมรบกันอยู่  มีแผนการรบเรียบร้อย ขณะที่ มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีบทบาทสำคัญต่อการสร้าง railway innopolis ของเมือง  หากแผนการนี้ต้องสะดุด  ชาวขอนแก่นจะขอถามหาความรับผิดชอบจากผู้นำในการตัดสินใจครั้งนี้  เพราะผู้นำต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองทุกเรื่อง  และควรจะทบทวนการตัดสินใจเรื่องนี้

ด้านนายธีระศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การแถลงข่าวในวันนี้เกิดขึ้นจากความห่วงใยในเรื่องขอนแก่นเป็นที่ตั้ง  การดำเนินการขอยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่นที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 แต่ถึงวันนี้เรื่องก็ยังไปไม่ถึงไหน อีกทั้งยังมีการปลดรองอธิการบดีฯ ที่ทำงานร่วมกับคนขอนแก่น ในหลายโครงการต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้งานในด้านต่างๆ ล่าช้า หรือมีสิ่งใดแอบแฝง

โดยสรุปหลังจากวันนี้ทั้งผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชนของ จ.ขอนแก่น จะทำหนังสือเปิดผนึกไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานที่ จ.นครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อสอบถามใน 4 ประเด็นคือ 1.ขอความชัดเจนจากผู้รับผิดชอบในการยกฐานะ มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น  2.ขอให้ทบทวนการปลดรองอธิการบดีฯ ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด 3.โครงการที่จังหวัดขอนแก่นดำเนินงานร่วมกับ มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะยังคงเดินหน้าต่อไปหรือไม่

ขณะที่นายไตรรัตน์  ประยูรคำ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ร่วมกับผู้แทนบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.ขอนแก่น ได้เข้าเจรจากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น  ผลการเจรจาได้ข้อสรุป 4 ประเด็น ได้แก่

1. ขอให้ มทร.อีสานนำเรื่องการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประชุม Retreat ของ มทร.อีสานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ที่ Evason Hua Hin อ.ปราจีนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. ขอให้ ผศ.วิชยุทธ จันทรี เป็นผู้แทนของคณะกรรมการยกฐานะฯไปนำเสนอข้อมูลในประชุม Retreat ดังกล่าว
3. ขอให้มหาวิทยาลัยฯนำเสนอโครงการยกฐานะฯเข้าสู่การประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และ

4. ขอให้ มทร.อีสาน แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยฯ

ซึ่งผลการเจรจาอธิการบดี มทร.อีสาน รับปากจะดำเนินงานในข้อ 1, 2 ส่วนข้อ 3 และ 4 ให้รอผลจากการ Retreat ก่อน  จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้  ซึ่งก็หวังว่าคณะผู้บริหารของมทร.อีสานจะเห็นชอบและให้การสนับสนุนการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่