นิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ปทุมธานี จัดนิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”


วันนี้ (28 ก.พ.62) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” โดยมี นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นิทรรศการ“บทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยและการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของจังหวัดปทุมธานี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น