เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เป็นสถานที่แข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกส์เกมส์ 2569

กกท. ลงพื้นที่ พร้อมรับฟังข้อมูลแผนแม่บทสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ก่อนนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกส์เกมส์ 2569

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน


 

วันนี้ (24 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมและต้อนรับ นายอุเทน หลงอุย หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค นายชูศักดิ์ พัฒนมนตรี หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมารับทราบข้อมูลพื้นฐานโครงการจัดทำแผนแม่บทสนามกีฬาภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และออกแบบอาคารสระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส และสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอเป็นเจ้าภาพ ให้จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2569 โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ในฐานะกรรมการสมาคมกีฬา จังหวัดชลบุรี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ในฐานะกรรมการสมาคมส่วนกีฬาอาชีพ จังหวัดชลบุรี นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมหารือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งให้มีคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติให้ศึกษาความพร้อมของจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยจะดำเนินการที่จังหวัดชลบุรีก่อน เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีความเป็นไปได้ ที่จะได้จัดการแข่งขันฯ

สำหรับสถานที่ๆได้รับการพิจารณาในการจัดการแข่งขันดังกล่าวนั้นคือ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่จำนวน 254 ไร่ ซอยชัยพฤกษ์ 2 โดยใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2548 และจะพัฒนาเป็นศูนย์การแข่งขันกีฬาที่สามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติได้ตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังแม่บทศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เฟส 3 ดำเนินการโดยบริษัทกิจการร่วมค้า พระราม 2 เอสที เป็นบริษัทผู้รับจ้าง ประกอบด้วยการก่อสร้างหลังคาคลุมอัศจรรย์ทิศประธาน (อัศจรรย์ทิศตะวันตก) และอัศจรรย์ทิศเหนือ ทิศใต้ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันได้ถึง 20,000 คน และลานจอดรถโซน VIP ได้ถึง 100 คัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 นอกจากนี้เพื่อพัฒนาศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกสู่ความเป็นนานาชาติ ได้มีการออกแบบอาคารสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลและสนามเทนนิส แบบงานผังบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งจะได้มีการดำเนินการไปตามลำดับต่อไป

นอกจากนี้ยังมี ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ที่ได้รับการพิจารณาอีกด้วย โดยศูนย์ฯดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 60 ไร่ มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน ศูนย์นิเวศ โรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิส โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 1 ระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว นอกจากนี้เมืองพัทยาจะประสานงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบรูปแบบของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานและสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 2565 เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการต่างๆ และการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะทำงานศึกษาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ๆ จัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2569 พร้อมเตรียมทำหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานในดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยต่อไป

ภาพ/ข่าว นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชลบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น