ผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติระนองเดินหน้าหาเสียงไม่สนอนาคตพรรค

ผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติระนองเดินหน้าหาเสียงไม่สนอนาคตพรรค
ระนอง-.พล.ต.รังสรรค์ ศิริรังสี ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดระนอง พรรคไทยรักษาชาติ หมายเลข 11 กล่าวว่า แม้ว่าพรรคต้นสังกัดของตนจะเกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ และไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่ในส่วนของตนเมื่อขันอาสาต่อพ่อแม่พี่น้องชาวระนองแล้วก็เดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป โดยขณะนี้ตนออกหาเสียงตามปกติ โดยรูปแบบการหาเสียงเน้นการติดตั้งป้ายแนะนำตัวตามเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ตามชุมชนเป้าหมาย ใช้บัตรแนะนำตัว และการออกพื้นที่พบปะชาวบ้าน ซึ่งพบว่ามีเสียงตอบรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับนโยบายสำคัญที่ตนนำออกไปบอกกล่าวกับประชาชนคือ นโยบายหลักของพรรคไทยรักษาชาติ ที่มี 4 นโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้นที่สำคัญดังนี้ 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส โดยใช้เทคโนโลยี 2. นโยบายโค้ดประเทศไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปรับแก้ประเทศไทยในแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากเห็น 3. นโยบายการสร้างสภาวะเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและพัฒนากรอบคิดของเยาวชน การส่งเสริม Co-working space ให้เกิดขึ้นมากๆ ด้วยหลักการ 3 i คือ Innovation, inclusive, interconnect คือ มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ต้องให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนระดับล่างเพราะจะเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ.4. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน รวมถึงทำลายการผูกขาดทั้งหมด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น