กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน“วันมาฆบูชา”

เชียงราย-จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล ‘วันมาฆบูชา’ ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย นำฟังธรรมบรรยาย ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เดินจงกรม ทำบุญตักบาตร พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาเวลา 14.30 น.วันนี้(19 กพ.62)  ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัด “งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย”โดยได้ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 และ พระเดชพระคุณพระรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำพระเถระ อาทิ หลวงพ่อพระครูสุนทรปภากร เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว พระครูสุบุญญาภิรมย์ หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ พระครูสังฆรักษ์เรวโต รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พระสังฆาธิการจากอำเภอต่าง ๆ และ พระภิกษุสงฆ์ในปกครอง เข้าร่วม เพื่อนำข้าราชการในจังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะบรรยาย ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา และเดินจงกรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรม และธรรมศึกษา ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้วย ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ ต่อไปสำหรับกิจกรรมอื่นๆ เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ยกเทศมนตรีนครเชียงราย ก็ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำวัตรเช้า ฟังธรรม และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆะบูชา ก่อนพิธีเวียนเทียนทักษิณานุปทานรอบพระอุโบสถ วัดพระแก้ว ในช่วงค่ำของวันนี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น