กศน.ตรังเร่งส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบายฯให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย

กศน.ตรัง,ส่งเสริมการอ่าน,รถโมบาย กศน., รณรงค์การอ่าน,นิสัยรักการอ่าน,ห้องสมุดเคลื่อนที่,

กศน.ตรัง เร่งส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบายฯ ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย เพื่อรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน หวังให้ประชาชนอ่านออกเขียน และมีนิสัยรักการอ่าน

กศน.ตรัง เร่งส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบาย ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย : แม้ปัจจุบันการอ่านหนังสือดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวของประชาชนไปแล้วเพราะด้วย ความเจริญก้าวหน้าทางสื่อเทคโนโลยี ประชาชนให้ความสำคัญกับการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ บนโทรศัพท์มือถือ มากขึ้น การอ่านหนังสือเป็นเล่มก็เลยลดน้อยลง แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ได้ให้ทีมบรรณารักษ์ ครู กศน.ตำบล เร่งออกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกช่วงวัย ด้วยรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน กศน.เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ภายในรถประกอบไปด้วยสื่อ VDO หนังตะลุง การ์ตูนสร้างสรรค์ สาระคดีเฉลิมพระเกียรติ หนังสือที่ทันสมัยหลากหลายประเภท เช่น หนังสือการประกอบอาชีพ เกษตร การดูแลสุขภาพ  นิทาน 2 ภาษา ฯ มีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ซึ่งสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ ในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

วันนี้ 18 ก.พ. 62 ห้องสมุดประอำเภอสิเกา ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล กะลาแส  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นำรถโมบายส่งเสริมการอ่านออกให้บริการเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโตน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ และห่างไกลจากจังหวัดตรัง เกือบ 100 กม. ซึ่ง ในการนำรถโมบายส่งเสริมการอ่านออกให้บริการในครั้งนี้มีการเล่านิทานจากหนังสือเล่มใหญ่ สอนการพัดดอกกุหลาบด้วยใบเตยหอม มีการฉายการ์ตูนแสนสนุกที่สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นที่ชอบใจของเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง

ด.ญ.อภิศรา ทองอ่อน นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านโตน กล่าวว่า ตนเองขอขอบคุณ ทาง กศน.จังหวัดตรังที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการนอ่านด้วยการนำรถโมบายมาบริการนักเรียนที่โรงเรียน และอยากให้รถโมบายส่งเสริมการอ่านออกไปโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆ

ทางด้านนางนุชนาถ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีนโยบายให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนในพื้นที่ โดยให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยวันนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเการ่วมกับกศน.ตำบลกะลาแส ได้มาจัดกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านโตนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเด็กๆให้การตอบรับเป็นอย่างดี

โดยรถโมบายส่งเสริมการอ่านจะออกบริการประชาชนด้านการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น