อาจารย์และนศ จากจีน ลงพื้นที่เบตง เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี พบนายกเบตงเรียนรู้วัฒนธรรม และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง

ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา กว่า 40 คน จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย  WU GUIMING รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี , ZENG YANGYANG และ CEN YUANYUAN เข้าพบ นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศบาลเมืองเบตง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทย และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดการศึกษานานาชาติระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระดับมหภาค

นอกจากนี้ได้นำคณะดังกล่าวชมวิถีเมืองเบตง ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเบตง เข้าร่วมรับฟังแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขของโรงพยาบาลเบตง เยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ไหว้พระประจำเมือง อุโมงค์ปิยมิตร (ชมพิพิธภัณฑ์) สวนไม้ดอกเมืองหนาว แปลงสาธิตการเกษตร ฯลฯ สาธิตการนวดแผนไทย ชมการสาธิตการทำอาหารจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมกิจการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ และชมสถานที่สำคัญๆ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น