เปิดใช้จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ500คันในเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าเป็นเมืองต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียว นำจักรยานสาธารณะอัจฉริยะจำนวน 500 คัน เปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว  รับมือก้าวสู่การเป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดตัวจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Bike Sharing ในโครงการ MOBIKE โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา, ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยานพาหนะ และลดปัญหาการจราจรติดขัด

สำหรับโครงการนี้ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในการก้าวเข้าสู่การเป็น SMART CITY  ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานได้ โดยจะติดตั้งจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ จำนวน 500 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มีการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้เริ่มจากนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่น บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานประตูท่าแพ และคูเมืองเก่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Google Play store ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ และเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวก จากนั้น สแกน QR code เพื่อปลดล็อคจักรยาน ก็จะสามารถใช้งานได้

หลังจากนั้น  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้จอดจักรยานไว้ในจุดจอดสาธารณะ และเลื่อนตัวล็อคลงมา เพื่อสิ้นสุดการเดินทาง โดยหลังจากนี้มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มากขึ้นในการสัญจร รวมทั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น