มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย อัคคีภัย

เลย ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน และเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัย อัคคีภัย จังหวัดเลย

เวลา 14.00 น. วันที่ 15 ก.พ.62 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประถัมภ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาด จ.เลย ผู้แทน มทบ.ที่ 28 ตำรวจภูธร จ.เลย สาธารณะสุข จ.เลย นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

ผู้ว่าฯ เลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมตตาต่อราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้พระราชทานเครื่องครัว เครื่องนอน และเงินพระราชทานในวันนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อราษฎรที่ประสบสาธารณภัย จึงขอให้ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน การพัฒนาทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตน และครอบครัว

ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานแก่ผู้ประสบสาธารณภัยจากอัคคีภัย จำนวน 6 ครอบครัว สิ่งของพระราชทานประกอบด้วย ค่าเครื่องครัว/เครื่องนอน มูลค่าไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินพระราชทานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีเสียหายทั้งหลัง มูลค่าไม่เกินครอบครัวละ 33,000 บาท แก่ผู้ประสบภัย อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูเรือ ทำให้บังเกิดความปราบปลื้ม ปิติยินดี และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของ พสกนิกรชาวไทย ตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่