เชียงใหม่มอบของขวัญวาเลนไทน์ ผ่านกิจกรรมเติมรักให้อากาศ ลดมลพิษ PM2.5-PM10

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ร่วมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ แจกหน้ากากอนามัย และ ฉีดพ่นน้ำบริเวณประตูท่าแพและระดมฉีดพ่นรอบตัวเมือง รวมทั้งได้รับความร่วมมือฉีดพ่นน้ำจากบรรดายอดตึกสูงในตัวเมือง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง

 

ช่วงเช้าวันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมที่ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานรัฐ ปกครอง ทหาร ตำรวจ และเอกชน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลใกล้เคียง รวมทั้งบรรดาเอกชนผู้ประกอบการโรงแรมชั้นนำในเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะร่วมพลังเติมรักให้อากาศ ลดปัญหาหมอกควัน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการนำรถดับเพลิงหลายเทศบาลเข้าร่วม อาทิ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลหนองหอย ฯลฯ ร่วม20คัน ปล่อยแถวระดมกันฉีดพ่นน้ำทั่วตัวเมืองโดยเฉพาะพื้นที่การสัญจรแออัด เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันในตัวเมือง ซึ่งพิธีการปล่อยแถวนั้น นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันขึ้นกระเช้ารถเครน ยกสูงกว่า 10 เมตร เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นเป็นจุดแรกที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ก่อนที่จะมีการเดินทางไปร่วมกันฉีดพ่นน้ำจากบนยอดอาคาร ศุภลัยมอนเต้ เชียงใหม่  ซึ่งเป็นอาคารสูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกัน มีหน่วยงานเอกชนสนใจ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือลดปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมาก อาทิ โรงแรมรอยัลล้านนา เชียงใหม่ ,โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว,ดิแอสตร้า คอนโด เชียงใหม่,เซ็ลทรัลกาดสวนแก้ว,โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่,โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม,โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ,โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่,โรงแรมศรีธนาคอนโดมิเนียม2 และศุภลัยมอนเต้ เชียงใหม่ โดยจะมีการร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำจากพื้นที่บนสุดของอาคาร ตามแนวทางโครงการฯ เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 , PM10 อย่างยั่งยืน

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยในห้วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหา หมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 10 และ PM2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และสร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เทศบาลนคร เชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด    จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและชุมชน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน   การลด การป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควัน

โดยกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันนี้ มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และการควบคุมฝุ่นละอองจาก การก่อสร้าง มีการจัดแสดงนิทรรศการ และตัวอย่างปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อรณรงค์งด การเผากิ่งไม้ใบไม้ การสาธิตการตรวจรถยนต์ควันดำ เพื่อให้ประชาชนบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของผู้ประกอบ การอาคารสูงในเขตเทศบาล เพื่อร่วมกันพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง เพิ่มความชุ่มชื้น ในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก การล้างถนนและดูดฝุ่นตามถนนและไหล่ทาง

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน ผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมในวันนี้ จึงเป็นหนทางและทางออกของเมืองเชียงใหม่ ในการ พัฒนาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนต่อไป และขอให้ทุกภาคส่วนยังคงยืนหยัดและต่อสู้กับวิกฤต หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี ต่อไป.

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ กดอ่านที่นี่