แต่งงานควาย

อ่างทอง – แต่งงานควาย เจ้าบ่าวมณีแดง ราคา 6 ล้าน กับเจ้าสาววาสนา ราคา1.2ล้าน พร้อมด้วยเจ้าสามารถเจ้าบ่าวไก่ชน ราคา1.7ล้าน กับเจ้าสาว การะเกด ราคา1.5แสน ในกิจกรรมอิ่มบุญเติมรัก จดทะเบียนสมรสหน้าพระใหญ่วัดขุนอินทประมูล

เมื่อเวลา 09.09น. วันที่  14 ก.พ.ที่บริเวณ หน้าพระใหญ่วัดขุนอินทประมูลและกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกระบือควาย    อำเภอโพธิ์ จังหวัดอ่างทอง   นายประมวล มุ่งมาตร. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จัดกิจกรรมอิ่มบุญเติมรักจดทะเบียนสมรส  เนื่องในวันแห่งความรัก โดยมี นายเตือนใจ  ทรงไตร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เป็นเถ้าแก่ควายเจ้ามณีแดงมีราคา 6 ล้านบาท เป็นฝ่ายเจ้าบ่าว  และนายสุรเชษฐ์   นิ่มกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเถ้าแก่ ควายฝ่ายเจ้าสาววาสนา  มีราคา 1,200,000 บาท เป็นฝ่ายเจ้าสาว

ส่วน นายโกศล  ทิมบ่อแร่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เป็นเถ้าแก่ไก่ชนฝ่ายเจ้าบ่าวชื่อสามารถ  ราคา 1,700,000 บาท สมรสกับไก่ เจ้าสาวชื่อการะเกดค่าตัว 150,000 บาท   โดยมี นายธวัชชัย  มหาเรือนทิพย์  กำนันตำบลอินทประมูล  เป็นเถ้าแก่ของไก่ฝ่ายเจ้าสาว ซึงบบรยาการเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการแห่ขันหมากตามประเพณีรวมทั้งการจดทะเบียนสมรถตามขั้นตอนสร้างความสุขสนุกสนานในวันแห่งความรัก

โดยในงานจะมีการให้บริการจากสำนักงานอำเภอโพธิ์ทอง   ในการรับจดทะเบียนสมรสให้กับผู้รับที่สนใจมาจดทะเบียนสมรสในกิจกรรม อิ่มบุญเติมรัก    ซึ่งคู่รักที่มาจดทะเบียนในงานจะได้ของที่ระลึก  คือพระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินจำลองขนาด 4 นิ้วจำนวน 2 องค์   สำหรับคู่รัก คู่แรก และที่เข้ามาจดทะเบียน เป็นลำดับต่อมาจะได้รับ    พระสมเด็จและหนังสือพระบารมีปกเกล้า    เป็นที่ระลึกจากสำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ทอง ทุกคู่

ด้าน นายประมวล กล่าวว่า การจัดกิจกรรม อิ่มบุญเติมรักจดทะเบียนสมรสหน้าพระใหญ่วัดขุนอินทประมูลและกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกระบือหรือควาย  จากทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง  มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ทั้งแก่ชายและหญิงให้มีความเท่าเทียมกัน    การจดทะเบียนสมรสจึงเป็นการสนับสนุน   ให้ชายและหญิงคู่รักดำเนินการตามกฎหมายที่ถูกต้อง  เป็นการรักษาสิทธิ์  และสถานภาพอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานที่สำคัญที่มีความมั่นคงและเข้มแข็ง

ซึ่งการจดทะเบียนสมรส  นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี   แก่สถาบันครอบครัว   อันเป็นรากฐานที่มั่นคง   และสำคัญของสังคมไทย   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม    ที่สำคัญคือการจัดกิจกในวันนี้มีการจัดกิจกรรม และมีพิธีจดทะเบียนสมรส  ให้กับควายมณีแดง และควายวาสนา รวมทั้งไก่ชนเจ้าสามารถ กับเจ้าสาวการเกด เพื่อเป็นการแสดงออกและการให้ความสำคัญกับควายรวมทั้งไก่ชน ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย   มาตั้งแต่สมัยโบราณ   และเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของชาวไร่ ชาวนาในชนบท   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาอนุรักษ์ดูแลควาย และไก่ชน  เป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น