ระนองเตรียมจัดงาน”อาบน้ำแร่แลระนอง”ส่งเสริมท่องเที่ยว

ระนองเตรียมจัดงาน”อาบน้ำแร่แลระนอง”ส่งเสริมท่องเที่ยว

ระนอง-จังหวัดระนองเตรียมจัดงาน”อาบน้ำแร่ แลระนอง ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562 เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเซียและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและสร้างกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฎิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าทางจังหวัดระนองกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี “งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2562”ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562
สำหรับงาน”อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2562 เป็นงานประจำปีของจังหวัดระนอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระนอง โดยจังหวัดระนองได้กำหนดจะจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 มีค.-4 เม.ย. 2562 จำนวน 9 คืน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เช่นทุกๆปีที่ผ่านมา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมด้านสปาและน้ำแร่ ,การส่งเสริมการท่องเที่ยว,กิจกรรมวิถีชุมชนชาวระนอง อาทิ เช่น การจัดและตกแต่งจำลองวิถีชุมชนเมืองระนองย้อนวิถีชีวิตชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน,การแสดงบนเวทีลานวัฒนธรรม การจัดจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การออกร้านกาชาด การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง และการแสดงดนตรีของ เหล่าศิลปินนักร้อง-นักแสดงมากมาย /

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น