ระนองใช้เมียนมาร์ทาวแก้ปัญหาแรงงาน

ระนองเร่งแก้ปัญหาแรงงานพม่า สร้างความเชื่อมั่น

ระนอง-ระนองจัดทำโมเดล “เมียนมาทาวน์” หรือชุมชนชาวเมียนมาในพื้นที่ให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนที่ง่ายต่อการควบคุมดูแล หวังใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้ข้อมูลว่า การจัดทำเมียนมาทาวน์ถือเป็นการจัดระเบียบชุมชน โดยใช้งบพัฒนาจาก จ.ระนองในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งทางจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข ควรมีแรงดึงดูดให้ชาวพม่ามาใช้บริการ จึงจะมีการจ้างแพทย์และพยาบาลชาวพม่าเข้ามาประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปากคลอง ซึ่งจะดูแลเมียนมาทาวน์ทั้ง 2 พื้นที่คือเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเทศบาลปากคลอง เนื่องจากชาวพม่าจะมีความเชื่อมั่นมากกว่า

“เห็นได้จากเมื่อปี 2557 สมาคมประมงจังหวัดระนองได้มีการจ้างแพทย์พม่าเข้ามาช่วยตรวจที่ รพ.สต.ปากคลอง ก็พบว่าแรงงานพม่ามีการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และช่วยลดปัญหาการส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลระนองได้ เนื่องจากยาบางตัว เช่น ยาเบาหวาน ยาความดัน เป็นต้น แพทย์จะต้องเป็นผู้สั่งจ่าย แต่สุดท้ายเมื่องบประมาณหมดก็ยกเลิกการจ้างแพทย์พม่าไป ทำให้ รพ.สต.ไม่สามารถสั่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรงได้”

จากการของบประมาณปี 2560 ที่ผ่านมานั้น ส่วนหนึ่งจะนำมาจ้างแพทย์พม่า 1 คน และพยาบาลพม่า 2 คน อัตราค่าจ้างของแพทย์พม่าอยู่ที่ 3 หมื่นบาทต่อเดือน และพยาบาลอยู่ที่ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน รวมแล้วคือ 6 หมื่นบาทต่อเดือน หรือ 7.2 แสนบาทต่อปี ”นอกจากการจ้างแพทย์และพยาบาลชาวพม่าแล้ว จะมีการว่าจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) และมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เข้ามาร่วมทีมด้วยในการช่วยแปลภาษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ช่วยคัดกรองและสอบประวัติเบื้องต้นด้วยที่ผ่านมาก็มีการดำเนินงานในส่วนนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ซึ่งหากมีการดำเนินงานได้เต็มกระบวนการ ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยควบคุมโรค ลดการแพร่ระบาดในชุมชน และดูแลสุขภาพของแรงงานชาวพม่าให้ดีขึ้นได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น