กกต.ลำปางถกปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งสส. เชิงสมานฉันท์  สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยมี นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางกล่าวรายงานและพรรคการเมือง  รวมถึงผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และผู้ติดตามทั้ง 4 เขต เข้าร่วมโครงการจนแน่นห้องประชุม

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางกล่าวว่า การจัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกฎหมายเพื่อให้แต่ละพรรคได้ร่วมปฏิบัติไม่ออกนอกกรอบ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต ของพรรคการเมือง ด้วยพรรคการเมืองมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการ เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนรวมตลอดทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศและขอให้คำมั่นตามประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต ดังนี้

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้เป็นช่วงผู้สมัครที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจะระมัดระวัง  คาดว่าวันที่ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ. 2562 การหาเสียงของผู้สมัครน่าจะเข้มข้น เบื้องต้นในจังหวัดลำปางยังไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับแจ้งเหตุใดๆ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่