ครม.อนุมัติ12เม.ย.วันหยุดเพิ่ม รวมสงกรานต์หยุดยาว5วัน

วันหยุด

ครม.ไฟเขียวหยุดสงกรานต์เพิ่มอีกวัน 12 เม.ย. รวมหยุดยาว 12-16 เม.ย.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ทำให้สงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดเพิ่มอีกวัน ตั้งแต่ 12-16 เม.ย.

การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มกราคม 2562) กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 แล้ว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่