กกต.สตูล เดินหน้าสร้างความเข้าใจข้อกฎหมายแก่ผู้สมัคร สส. ทั้ง 2 เขต


วันนี้ (12 ก.พ.62) ที่ห้องประชุมอภัยนุราช โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 เขตเลือกตั้งของจังหวัดสตูลเข้าร่วม พร้อมกล่าวว่า ขอให้แก่ ขอให้ผู้สมัครฯ ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งฯของจังหวัดสตูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการหาเสียงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง ไม่ใส่ร้ายซึ่งกันและกัน และทำให้เกิดบรรยากาศการเลือกตั้งที่เป็นมิตร
ขณะที่นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีพรรคการเมืองต่างๆ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจจะยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งผู้สนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รวมทั้งการยอมรับในผลการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และการรักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อห้ามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และอื่น ๆ ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 29 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 รวม 31 คน บรรยากาศโดยรวมก่อนเริ่มกิจกรรมเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุนเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 – 14.00 น. ซึ่งผู้สมัครฯ ต่างทยอยซักถามคำถามต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งเพื่อหาข้อยุติร่วมกันและเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎกติกาการเลือกตั้ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่