พะเยา รับวาเลนไทน์ 62 ถนนสายดอกไม้ยาวกว่า 20 กิโลเมตร

ถนนสายพะเยา – เชียงคำ ช่วงอำเภอดอกคำใต้ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร พบดอกทองกวาว บานสะพรั่งสองข้างทาง ทำให้ถนนสายนี้ ในช่วงนี้เป็นถนนที่สวยงาม เป็น 1 ใน 9 ของถนนสวยของประเทศ  และสร้ างความสนใจผู้เดินทางผ่านเป็ นอย่างมาก

 

 

ต้นดอกทองกวาว ที่กำลังบานสะพรั่ง เป็นสีส้มตลอดสองฝั่งถนน สายพะเยา- เชียงคำ ในช่วงพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เป็นภาพที่สร้างความประทั บใจให้กับผู้เดินทางผ่านเป็นอย่ างมาก หลังช่วงนี้ดอกทองกวาวที่ปลู กไว้สองฝั่งถนน กำลังบานสะพรั่งรับเทศกาลแห่ งความรัก ซึ่งเป็นระยะทางกว่า 20 กิ โลเมตร  โดยดอกทองกวาวดังกล่ าวได้มีการผลั ดใบและจะออกดอกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ ทำให้ถนนสายนี้ซึ่งชาวพะเยาเรี ยกว่า ถนนสายดอกไม้ จึงมี บรรยากาศที่สวยงาม ตลอดระยะทาง เหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่ างมากในห้วงนี้ นอกจากนั้นเป็นการแสดงสัญลักษณ์ ว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว

 

 

 

 

ถนนสายดังกล่าวถือว่าถือว่าเป็ นถนนที่สวยงามติด 1 ใน 9 ถนนสวยงามระดับประเทศ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเมษายน จะบานสะพรั่ง ตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตร ดังนั้นจึงอยากให้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศที่ สวยงามของดอกไม้ในช่วงนี้ ตลอดจนช่วงนี้ทางอำเภอดอกคำใต้ ก็ได้มีการจัดงานเทศกาลแห่งความรักด้วย

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพะเยา กดอ่านที่นี่