เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำจังหวัดชัยนาทอบรมผู้ต้องขัง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

11 ก.พ.62 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิด โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 9 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท

นายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า  เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ได้ดำเนินการโครงการกำลังใจฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ต้องขังผ่านการอบรมในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ จำนวน 8 รุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 9 ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม – 7 มิถุนายน 2562 ให้แก่สมาชิกในโครงการกำลังใจฯ หลักสูตรเข้มข้น

โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย หลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ทั้งขณะอยู่ในเรือนจำและภายหลังพ้นโทษ และการอบรมผู้ต้องขังในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติให้ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อจบหลักสูตร 5 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษ คือ สามารถเข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ให้มีแนวคิดและมีการวางแผนการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่